Jdi na obsah Jdi na menu

Rozdíl mezi psychologem a psychiatrem

23. 3. 2020

 

Kdo je kdo?

S profesemi psychologa nebo psychiatra se obvykle setkáváme jen jako s kuriózními postavami celovečerních filmů. Sami jejich služby většinou nevyužíváme. Navíc americký systém vzdělání a diagnostiky nemocí je jiný než ten evropský, a tak situace ve filmech nemusí úplně odpovídat tomu, jak to funguje v naší zemi.

Ve chvíli, kdy je nám doporučeno vyhledat pomoc psychologa nebo psychiatra, potom často tápeme a nevíme, kdo je kdo? Jaký je mezi těmito specialisty rozdíl? Co od nich mohu očekávat?psychology-2706902_640.jpg

V tomto textu jednoduše popisujeme rozdíl mezi psychiatrem, psychologem a psychoterapeutem.

Nejčastější jednoduchá pomůcka praví, že rozdíl mezi psychiatrem a psychologem je ten, že psychiatr může předepisovat léky. Tak jednoduché to ale není.

Psycholog je člověk, který vystudoval jednooborovou psychologii na univerzitě. Má titul Mgr., případně si mohl rozšířit vzdělání a užívat titul PhDr. Psycholog se může věnovat psychologii v některém z aplikovaných odvětví. Například v dopravě, v armádě, v reklamě, ve školství, v personalistice nebo ve zdravotnictví.

Absolvent psychologie může provádět vyšetření a diagnostiku pomocí řady psychologických testů. Pro práci psychologa ve zdravotnictví existují specifické požadavky. Kromě dokončeného VŠ vzdělání v oboru, musí absolvovat kurz Psycholog ve zdravotnictví. Chce-li psycholog pracovat ve zdravotnictví samostatně, musí složit také atestaci, pak se stává klinickým psychologem. Atestační příprava je obdobná, jako absolvují lékaři. Psycholog rotuje po různých nemocničních odděleních, vyšetřuje pacienty pod odborným dohledem, jezdí na semináře.

Psycholog může své vzdělání rozšířit v rámci psychoterapeutického výcviku, který je obvykle pětiletý. Po absolvování se jeho odbornost rozšíří i na psychoterapii.

Psychiatr je absolventem lékařské fakulty, který vystudoval všeobecné lékařství, má titul MUDr., a psychiatrem se stal až díky specializaci v rámci atestace. Může předepisovat léky, stanovit diagnózu na základě psychiatrického vyšetření (a nejlépe ve spolupráci s psychologem), indikuje (žádá) hospitalizaci, pokud je to nutné, píše neschopenky (jako jiní lékaři). Zároveň má vzdělání jako ostatní lékaři a dokáže posoudil lékové interakce a vliv somatických potíží na psychický stav.

Psycholog i psychiatr se mohou specializovat na práci s dospělými či dětmi. Pro oba je tato specializace závazná (dospělý nemůže pracovat s dětmi). Oba mohou také nabízet psychoterapii, pokud si doplní vzdělání.

Na rozdíl od psychiatrů, kteří pracují pouze s psychiatrickými pacienty, kliničtí psychologové působí prakticky na všech odděleních nemocnice. Nejčastěji dělají psychologická vyšetření a diagnostiku. Na neurologii mohou například zjišťovat, do jaké míry došlo po poškození mozku k omezení kognitivních funkcí, nebo na onkologii, jak je pacient schopen vyrovnat se s těžkou nemocí, a poskytují podpůrnou terapii.

Vedle toho psychoterapeut nemusí pacienta diagnostikovat a nepracuje pouze s lidmi, kteří trpí psychickou poruchou. Díky tomu, co se naučil o člověku a jaké má dovednosti, je schopen pomáhat lidem s řešením jejich více i méně běžných problémů, ale i s komplexní změnou v jejich životech.

V dnešní době nabízí psychoterapii i řada lidí, kteří tento obor nevystudovali. V naší ordinaci vám můžeme dát záruku, že zde potkáte profesionály s kvalitním vzděláním, kteří se řídí odbornými a etickými zásadami svého oboru.

Jako poznámku na závěr si dovolím náhled do jiných zařízení. Psychoterapii provádí i jiní odborníci: například psycholog, který působí v nápravně-výchovném středisku, sociální pracovnice pracující v neziskovce s páry v rozvodovém řízení, zdravotní sestra, která vede komunity v protialkoholní léčebně, ale i absolvent oboru psychoterapeutická studia, kterého přijali do soukromého denního stacionáře.

Jejich vzdělání v oblasti psychoterapie (terapeutický výcvik) je přitom totožné se vzděláním atestovaných klinických psychologů a psychiatrů. Všichni absolvovali některý z terapeutických výcviků akreditovaných českými i mezinárodními profesními organizacemi. Jen jejich předchozí vzdělání je jiné.