Jdi na obsah Jdi na menu

Mgr. Jaroslava Trochtová

29. 8. 2020

 

OSOBNÍ ÚDAJEjarka_trochtova_portret.jpg

Pracuji jako dětský a dorostový psycholog. Od roku 2003 se zaměřuji na psychodiagnostiku a psychoterapii dětí, dospívajících a jejich rodin, výchovné poradenství pro rodiče a krizovou intervenci či doprovázení v náročných životních situacích celého rodinného systému. Jsem vdaná a vychovávám tři děti.

 

VZDĚLÁNÍ

2017-2018

Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

Psycholog ve zdravotnictví

2002-2003

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Učitelská způsobilost pro předmět psychologie na středních školách

1998–2004

Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno

Jednooborová psychologie, titul Mgr.

1996–1999

VOŠ sociální, Prachatice

Sociální práce, titul DiS.

 

KURZY a VÝCVIKY

2001 – doposud

Řada dílčích jednodenních kurzů zaměřených na práci s dětmi s autismem, s SPU, s MR, s kombinovaným postižením, seberozvoj či kvalifikaci v různých diagnostických metodách

2017 – doposud

Specializační vzdělání v oboru klinická psychologie

2017 – doposud

Výcvik v integrativní psychoterapii zaměřené na tělo

ČAPZT – lektoři: Richard Hoffmann, Liane Zink, Marianne Ingenhousz

2017-2018

Vývojová psychopatologie, 32 hodin

Institut klinické psychologie, PhDr. Karolína Malá

2013 – 2016

Výcvik v integrované rodinné terapii, 700 hodin

Anima-terapie, z.ú; Dr. Jitka Vodňanská, Mgr. Zdeněk Macek

2014, 2015, 2017

Terapie hrou v modelu transformační systemické terapie dle V.Satir, 120 hodin

Společnost TST Virginie Satirové ČR; Madeleine De Little

2003 – 2006

Výcvik v systemické rodinné terapii, 460 hodin

Institut rodinné terapie v Praze, lektoři: PhDr. Šárka Gjuričová, Mgr. Jiří Kubička, MUDr. Lea Brodová

2005

Specifické vývojové poruchy učení a chování a jejich náprava, 60 hodin

DYS-centrum Praha, lektoři: PhDr. Daniela Krausová, PaedDr. Hana Žáčková

2004 – 2005

Kurz neverbálních technik, 200 hodin

Dr. Jitka Vodňanská

2004

Reedukace vývojových poruch učení a chování, 40 hodin

Mgr. Miluše Urbanová, Rychnov nad Kněžnou

2003

Krizová intervence, 20 hodin

Sdružení Podané ruce, PhDr. Ludvík Běťák

2003

Seminář Práce s časovou osou, 25 hodin

PhDr. Ludmila Trapková, MUDr. Vladislav Chvála

2002

Hledání a léčba vnitřního dítěte, 85 hodin

PhDr. Ilona Koťátková, PhDr. Svatopluk Morávek

2001 – 2002

Vzdělávání v Rorschachově metodě, 80 hodin

PhDr. Anton Polák, PhDr. Igor Obuch

 

PROFESIONÁLNÍ ZKUŠENOSTI

Duben 2017 - doposud

Ordinace klinické psychologie a psychoterapie PhDr. Kateřina Nosková, Vlašim; Psycholog – diagnostika a psychoterapie dětí

2004 – 2017

Pedagogicko-psychologická poradna Středočeského kraje, Benešov; Psycholog

2003

Pedagogicko-psychologická poradna, Rychnov nad Kněžnou; Psycholog

2001–2002

Fakultní nemocnice Brno, Psychiatrická klinika, Dětské oddělení; Stážistka

1997-2002

Řada týdenních stáží i více týdenních pracovních úvazků v různých zařízeních sociální péče – Dětský domov Pardubice (vychovatelka), Hamzova dětská léčebna (vychovatelka), Domov důchodců Žinkovy (sociální pracovnice), stáže ve školách pro zrakově a sluchově postižené, v diagnostickém ústavu, v ústavu sociální péče pro tělesně postižené Kociánka, v kojeneckém ústavu, v manželské a rodinné poradně, v PPP, atd.