Jdi na obsah Jdi na menu

Dětská psychologie a psychoterapie

23. 3. 2020

 

Nabízíme psychologickou diagnostiku, poradenství a terapii pro děti, dospívající a jejich rodiny, kteří hledají řešení různých vývojových, psychologických a vztahových obtíží dětí.

Jak se k nám objednat?

Objednat se můžete telefonicky na čísle (nejlépe sms): 605 545 470 (asistentka Pavla Hlaváčková )

Jedná se o jednotný kontakt pro objednání dětské psychoterapie. Pokud pracujeme s klienty a nemůžeme vzít telefon, budete požádáni o specifikaci svého požadavku do SMS. Poté budete zařazeni do pořadníku. Jakmile se uvolní naše kapacita, ozveme se vám s nabídkou termínu prvního setkání.kid-1241817_640.jpg

Kde nás najdete?

Adresa ordinace: Lidická 1715, Vlašim. Je to kousek od vlakového i autobusového nádraží. V budově polikliniky, vchod je od parkoviště. Naše ordinace je ve 4. patře. Za prosklenými dveřmi to jsou první dveře vpravo.

Musím mít doporučení od lékaře?

Na psychoterapii není potřeba mít doporučení.

Na psychologické vyšetření je dobré přinést žádanku od lékaře, který si vyšetření vyžádal, ale není to nutné.

Kolik to bude stát?

Psychologické vyšetření i individuální terapie je plně hrazena ze zdravotního pojištění. Naše zařízení má smlouvu se všemi pojišťovnami VZP, ZP MVČR, OZP, ČPZP, VoZP, ZPŠ.

 

Ke komu půjdu do terapie?

V našem týmu se dětskou psychoterapií a psychologií zabývá kolegyně Mgr. Jaroslava Trochtová.

 

Práce dětského psychologa:

Psychologická pomoc dítěti často představuje práci s celým rodinným systémem. Většinou jde o kombinaci přístupu individuální a rodinné terapie, případně cílené podpory některého z rodičů. Služba je poskytována po vzájemné dohodě s klienty dle jejich skutečných potřeb. Základním pracovním nástrojem je osoba psychologa a jeho vztah s dítětem a jeho rodinou. K vlastní psychologické práci využíváme především komunikaci a hru navozenou prostřednictvím terapeutického pískoviště s figurkami, běžných hraček, či různých kreativních technik. Cílem je dosažení trvalých změn v psychickém prožívání dítěte a jeho sebepojetí.

Po dohodě s rodinou, v rámci své činnosti spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou, s odborem sociálně-právní ochrany dítěte, s policií a soudem.

 

Oblasti pomoci:

  • vývojové otázky, specifika různých věkových skupin (harmonický vývoj osobnosti dítěte či dospívajícího, podpora a konzultace v řešení různých typů osobních problémů – separační úzkost, adaptace na příchod sourozence, období vzdoru, dospívání…)
  • psychosomatické obtíže (chronická onemocnění, bolesti, nevolnosti, zažívací obtíže, nespavost, enuréza, enkopréza, zlozvyky, závislosti, apod.)
  • potíže spojené s úzkostí, strachem, reakce na stres, enormní zátěž či traumatický zážitek
  • problémy ve školní oblasti (adaptační obtíže, náročné vztahy v třídním kolektivu, neklid, nesoustředěnost, nevhodné chování, šikana, výukové obtíže, zhoršení prospěchu, atd.)
  • výchovné otázky (téma hranic, motivace dětí, výchovných stylů, odměn, trestů, spolupráce rodičů na výchově, náročné osobnostní rysy dítěte, atd.)
  • problematická komunikace v rodině (vztah rodič – dítě, sourozenci, prarodiče apod.)
  • situace dětí v konfliktním rodičovském vztahu, v rozvodové i porozvodové situaci (podpora dětí v tomto procesu, poradenství pro rodiče)
  • krizové situace, podpora v náročných životních situacích

 

Způsoby pomoci

Psychologické poradenství pro dítě a rodinu

Mnozí rodiče se přicházejí „poradit“. Za pomoci dětského psychologa se snaží popsat konkrétní problém, kterému čelí, a společně mu porozumět. Někdy bývá pro rodiče užitečné již samo lepší zorientování se v situaci a následně varianty řešení, na kterých se společně s psychologem dohodnou. Někdy mohou být dostačující jedno či několik málo setkání. Rodiče získají potřebné informace a situaci již zvládají dále sami.

Psychodiagnostika

Dětský psycholog může na žádost rodičů (zákonných zástupců) provést s dítětem komplexní psychologické vyšetření. Nejčastěji se týká zjišťování úrovně intelektových schopností, úrovně specifických funkcí, které souvisejí se školní úspěšností, psychického vývoje dítěte, zjišťování úrovně školní zralosti dítěte,  atd. Psychologické vyšetření tak může napomoci vysvětlení různých otázek a příčin současných potíží. Výsledky vyšetření také odkrývají možnosti jak dítěti a celé rodině účinně pomoci.

Rodinná psychoterapie

Rodina funguje jako uzavřený systém. Když je rovnováha rodinného systému narušena, může vzniknout nemoc nebo symptom, mnohdy právě označovaný jako „problém dítěte“. Rodinný psychoterapeut pomáhá rekonstruovat a restrukturalizovat vazby celé rodiny a vzájemnou komunikaci ve prospěch dítěte i rodiny jako takové. Nabízí prostor, kde se může vyjádřit každý člen sám za sebe. Společně pak hledají nové možnosti a nové pohledy na aktuální situaci. Cílem je naučit se hledat společná řešení k dosažení žádoucí změny. Rodinná psychoterapie tedy pomáhá zdravému rozvoji celého rodinného systému.

Psychoterapie s dítětem

Individuální psychoterapie s dítětem samotným je nabízena nejčastěji u starších dětí a dospívajících, kterým pomáhá zvládat náročné životní situace. Může se jednat např. o problémy ve škole, úzkost, nízké sebevědomí, komunikační problémy v kolektivu vrstevníků, samotářství, poruchy chování, zvládání traumatických zážitků apod.

Psychoterapie s jednotlivými členy rodinného systému

V některých případech může psycholog nabídnout konzultace pouze rodičům (nebo jednomu z nich). Např.: Když je vhodné „chránit“ dítě před nadměrnou zátěží při řešení problémů, týkajících se zejména dospělých, či jejich přístupu k výchově obecně nebo když je důležité podpořit rodiče při zvládání problémů dítěte.